Mentenanta instalatiilor de gaze naturale

gaze-propiu-zise

Mentenanta instalatiilor de gaze naturale

Mentenanta se refera la ansamblul de operatiuni de control a starii unui aparat, echipament sau instalatie, menit sa corecteze eventualele abateri de la starea de functionalitate normala si sa preintampine aparitia unor defecte majore. Pentru siguranta clientilor nostri, recomandam efectuarea anuala a operatiunilor de mentenanta.

Verificarea si revizia tehnica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de medie, redusa sau joasa presiune, fac parte din operatiile de exploatare si de intretinere a instalatiei de utilizare pe care clientii finali sunt obligati sa le efectueze in conformitate cu prevederile Procedurii privind verificarile si reviziile tehnice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobata prin Ordinul ANRE nr. 179/2015.

Contacteaza-ne

Verificarea tehnica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale se realizeaza:
 • periodic, la maximum 2 ani;
 • la cererea clientului final.

Verificarea tehnica periodica a instalatiilor de utilizare se face conform instructiunilor specifice si consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:a) verificarea arzatoarelor si a starii imbinarilor si garniturilor de etansare aferente;

 • verificarea stabilitatii conductelor montate aparent pe suporturi;
 • verificarea etanseitatii imbinarii conductelor si armaturilor la presiunea de lucru a gazului din instalatie, cu spuma de apa cu sapun sau cu alte tehnologii de verificare a etanseitatii;
 • verificarea functionarii aparatelor de masurare, control, reglare si de siguranta;
 • demontarea / debransarea punctelor de consum fara aprobare legala si a conductelor de alimentare aferente;
 • verificarea functionarii echipamentului de reglare din instalatiile de utilizare;
 • verificarea starii rasuflatorilor si a caminelor existente;
  h) verificarea documentelor, prezentate de consumator, din care sa reiasa ca a fost efectuata curatirea cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor arse, de catre operatori economici autorizati, conform reglementarilor in vigoare, emise cu maximum 6 luni inainte de data verificarii periodice a instalatiei de utilizare;
 • verificarea starii constructiilor care adapostesc statiile si posturi de reglare sau reglare– masurare.
 • verificarea documentelor, prezentate de consumator, care sa ateste efectuarea in termen a verificarii tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, de catre operatori economici autorizati, conform reglementarilor in vigoare.
Revizia tehnica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale se realizeaza:
 • periodic, la maximum 10 ani;
 • dupa intreruperea utilizarii instalatiei de utilizare pentru o perioada de timp mai mare de 6 luni si este obligatorie; aceasta reprezinta intreruperea vehicularii gazelor naturale prin instalatia de utilizare, ca urmare a demontarii sistemului/mijlocului de masurare;
 • dupa orice eveniment care ar fi putut afecta instalatia de utilizare si este obligatorie;
 • la cererea clientului final. Informatii utile pentru consumatorul final
Revizia tehnica periodica a instalatiilor de utilizare se face conform instructiunilor specifice si consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:
 • efectuarea tuturor operatiunilor prevazute la verificarea tehnica periodica, revizia din anul respectiv inlocuind verificarea;
 • efectuarea probei de rezistenta la presiune, conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, numai pentru partea de instalatie la care s-au facut inlocuiri si / sau modificari;
 • efectuarea probei de etanseitate la presiune, conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, a intregii instalatii.

In conformitate cu prevederile art.335 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, clientul final are obligatia sa asigure exploatarea si intretinerea instalatiilor de gaze naturale precum si respectarea conditiilor tehnice pentru functionarea in siguranta a instalatiei de utilizare a gazelor naturale.

Conditiile tehnice de functionare in siguranta a instalatiei de utilizare a gazelor naturale sunt:

 • volumul interior minim al incaperilor:
  – 18,0 m3 pentru orice tip de incapere, cu exceptia bucatariilor si bailor;
  – 7,5 m3 pentru bai si bucatarii.
 • asigurarea aerului necesar arderii;
 • ventilare naturala sau mecanica;
 • evacuarea totala a gazelor de ardere in atmosfera;
 • suprafete vitrate: ferestre, luminatoare cu geamuri, usi cu geamuri sau goluri, sau suprafete asimilate acestora: panouri care conform specificatiei tehnice date de producatori cedeaza la presiuni de cel putin 1180 Pa (0, 0118 bar).

Pentru efectuarea verificarii sau reviziei instalatiei de utilizare, consumatorul trebuie sa puna la dispozitia operatorului economic care executa lucrarile, urmatoarele documente:

 • dosarul definitiv al instalatiei de utilizare;
 • adeverinta de curatare a cosului si canalelor de evacuare a gazelor arse pentru aparatele de utilizare legate la cos, efectuata de o firma specializata, adeverinta emisa cu maxim 6 luni inainte de data verificarii;
 • verificarea tehnica la zi, in conformitate cu prescriptiile tehnice PTA1-2002 – ISCIR, pentru aparatele consumatoare de combustibil gazos, emisa de o firma autorizata de ISCIR.

oferta speciala

Ai nevoie de un instalator?
Pregatim cele mai bune oferte pentru clientii nostri!

Solicita o cotatie de pret